• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

MOREPublications

MORENews

 • 5
  15
  Realization of a source-device-independent quantum random number generator secured by nonlocal dispersion cancellation
  Realization of a source-device-independent quantum random number generator secured by nonlocal dispersion cancellation
  Ji-Ning Zhang,Ran Yang Xinhui Li,Chang-Wei Sun,Yi-Chen Liu,YingWei,Jia-Chen Duan,Zhenda Xie, Yan-Xiao Gong and Shi-Ning Zhua
 • 5
  5
  Real-Time Superresolution Interferometric Measurement Enabled by Structured Nonlinear Optics
  Real-Time Superresolution Interferometric Measurement Enabled by Structured Nonlinear Optics
  Xin-Yu Zhang, Hai-Jun Wu, Bing-Shi Yu, Carmelo Rosales-Guzmán, Zhi-Han Zhu,Xiao-Peng Hu, Bao-Sen Shi, and Shi-Ning Zhu
 • 4
  21
  Designing a Transition Photonic Band with a Moiré Synthetic Sphere
  Designing a Transition Photonic Band with a Moiré Synthetic Sphere
  Z.N. Liu , X.Q. Zhao , J. Yao, C. Zhang, J.L. Xu, S Zhu,  H. Liu
 • 4
  21
  Revolutionary meta-imaging: from superlens to metalens
  Revolutionary meta-imaging: from superlens to metalens
  Tao Li, Chen Chen, Xingjian Xiao, Ji Chen, Shanshan Hu, Shining Zhu,
 • 3
  23
  Metasurface-Enabled On-Chip Manipulation of Higher-Order Poincaré Sphere Beams
  Metasurface-Enabled On-Chip Manipulation of Higher-Order Poincaré Sphere Beams
  Jitao Ji, Zhizhang Wang, Jiacheng Sun, Chen Chen, Xueyun Li, Bin Fang, Shi-Ning Zhu, and Tao Li
 • 3
  23
  Multiphoton non-local quantum interference controlled by an undetected photon
  Multiphoton non-local quantum interference controlled by an undetected photon
  Kaiyi Qian, Kai Wang , Leizhen Chen, Zhaohua Hou, Mario Krenn,Shining Zhu ,Xiao-song Ma?