Representative

Subwavelength self-imaging in cascaded waveguide arrays
Subwavelength self-imaging in cascaded waveguide arrays
Wange Song,a,b Hanmeng Li,a,b Shenglun Gao,a,b Chen Chen,a,b Shining Zhu,a,b and Tao Lia,b,*

Drone-based entanglement distribution towards mobile quantum networks
Drone-based entanglement distribution towards mobile quantum networks
Hua-Ying Liu , Xiao-Hui Tian , Changsheng Gu , Pengfei Fan , Xin Ni, Ran Yang, Ji-Ning
Zhang, Mingzhe Hu, Jian Guo, Xun Cao, Xiaopeng Hu, Gang Zhao, Yan-Qing Lu, Yan-Xiao
Gong
*, Zhenda Xie*, and Shi-Ning Zhu*

Robust and Broadband Optical Coupling by Topological Waveguide Arrays
Robust and Broadband Optical Coupling by Topological Waveguide Arrays
Wange Song, Wenzhao Sun, Chen Chen, Qinghai Song, Shumin Xiao,* Shining Zhu,
and Tao Li*


Breakup and Recovery of Topological Zero Modes in Finite Non-Hermitian Optical Lattices
Breakup and Recovery of Topological Zero Modes in Finite Non-Hermitian Optical Lattices
Wange Song,1,3 Wenzhao Sun,2 Chen Chen,1,3 Qinghai Song,2 Shumin Xiao,2 Shining Zhu,1,3 and Tao Li1,3,*

Achromatic metalens array for full-colour light-field imaging
Achromatic metalens array for full-colour light-field imaging
Ren Jie Lin1,9, Vin-Cent Su2,9, Shuming Wang3,4,5,9, Mu Ku Chen1,9, Tsung Lin Chung1, Yu Han Chen 1,Hsin Yu Kuo1, Jia-Wern Chen1, Ji Chen3,4,5, Yi-Teng Huang1, Jung-Hsi Wang6, Cheng Hung Chu7,Pin Chieh Wu7, Tao Li3,4,5, Zhenlin Wang3,5, Shining Zhu3,4,5* and Din Ping Tsai1,7,8*

Definite photon deflections of topological defects in metasurfaces and symmetry-breaking phase transitions with material loss
Definite photon deflections of topological defects in metasurfaces and symmetry-breaking phase transitions with material loss
Chong Sheng1, Hui Liu 1, Huanyang Chen2 & Shining Zhu1
Nature Communications | (2018) 9:4271

Controlling Surface Plasmons Through Covariant Transformation of the Spin-Dependent Geometric Phase Between Curved Metamaterials
Controlling Surface Plasmons Through Covariant Transformation of the Spin-Dependent Geometric Phase Between Curved Metamaterials
Fan Zhong,1 Jensen Li,2,3 Hui Liu,1,* and Shining Zhu1
Phys.Rev.Lett. | 120, 243901 (2018)


A broadband achromatic metalens in the visible
A broadband achromatic metalens in the visible
Wang SM*, Wu PC, Su VC, Lai YC, Chen MK, Kuo HY, Chen BH, Chen YH, Huang T, Wan J, Lin R, Kuan CH, Li T, Wang ZL, Zhu SN, Tsai DP
Nature Nanotechnology | 13, 227-232 (2018)

Broadband Achromatic Optical Metasurface Devices
Broadband Achromatic Optical Metasurface Devices
Shuming Wang, Pin Chieh Wu, Vin-Cent Su, Yi-Chieh Lai, Cheng Hung Chu, Jia-Wern Chen, Shen-Hung Lu, Ji Chen, Beibei Xu, Chieh-Hsiung Kuan, Tao Li, Shining Zhu, and Din Ping Tsai
Nature Communications | 8:187 (2017)

Optical Interface States Protected by Synthetic Weyl Points
Optical Interface States Protected by Synthetic Weyl Points
Qiang Wang,1 Meng Xiao,2,3 Hui Liu,1,* Shining Zhu,1 and C. T. Chan2,*


Self-Focusing and the Talbot Effect in Conformal Transformation Optics
Self-Focusing and the Talbot Effect in Conformal Transformation Optics
Xiangyang Wang,1 Huanyang Chen,2,* Hui Liu,1,? Lin Xu,2 Chong Sheng,1 and Shining Zhu1
Phys.Rev.Lett. | 119,033902(2017)Omnidirectional optical attractor in structured gap-surface plasmon waveguide
Omnidirectional optical attractor in structured gap-surface plasmon waveguide
Chong Sheng1, Hui Liu1, Shining Zhu1 & Dentcho A. Genov2
Scientific Reports | 23514.1.(2016)

Wavefront shaping through emulated curved space in waveguide settings
Wavefront shaping through emulated curved space in waveguide settings
Chong Sheng1,*, Rivka Bekenstein2,*, Hui Liu1, Shining Zhu1 & Mordechai Segev2
Nature Communications | 10747.1.(2016)Manipulation of tripartite frequency correlation under extended phase matchings
Manipulation of tripartite frequency correlation under extended phase matchings
Qun-Yong Zhang,1,2 Guang-Tai Xue,1 Ping Xu,1,3,* Yan-Xiao Gong,1 Zhenda Xie,4 and Shining Zhu1